Metoder2019-05-08T08:47:25+01:00

Metoder

Metoder och material

Metoder

Metoder för erfarenhetsutbyte och lärande: 

 • Reflekterande team

 • Forumteater

 • Rollspel

 • Grupphandledning

 • Dilemmacoaching

 • One-to-one möten

 • Videoinspelning med feedback

 • Collage och vernissage

 • Värderingsövningar

 • Åtagandekontrakt

 • Fira-framgång-spelet

Demokratiska mötesmetoder:

 • Framtidsverkstad

 • Open Space

 • Cafépedagogik

 • Idégenerering

 • Påverkanstorg

Till toppen