Våra böcker

Recensioner & beställningsformulär

Medlemsfokus i en hybrid tid

Framtiden förening är inte antingen fysisk eller digital, den är hybrid.

  • En bok för anställda och ideellt aktiva som vill
  • Förstå vad en hybrid verksamhet är och kan vara
  • Behålla medlemsfokus i en digital omställning
  • Öka genomslagskraften i förändring

Föreningslivet befinner sig i en brytningstid där digital inkludering, förändrade maktförhållanden och nya engagemangsformer har blivit en del av vardagen. Föreningar som vill behålla medlemsfokus i en hybrid tid behöver göra medvetna val. Att använda tekniken ogenomtänkt kan leda tillgränslöshet, exkludering och stress. Genom att använda tekniken klokt kan den istället hjälpa er att nå och behålla fler. I det arbetet kan den här boken vara ett stöd på lokal, regional och nationell nivå.

Beställ boken här

Medlemsmodellen

Medlemsutveckling.se har skrivit den första boken som tar ett helhetsgrepp om medlemsarbetet i idéburna organisationer. Boken beskriver i åtta handfasta steg hur ni kan förbättra er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.

Boken är en storsäljare och används inom hela civilsamhället. Oavsett om ni ska skapa en nationell strategi eller om ni behöver verktyg på lokal nivå kan boken agera utgångspunkt för ert arbete.

Boken finns på engelska, norska, svenska och som ljudbok. Missa inte att det finns filmer till alla steg i boken, fria att använda. Du hittar filmerna här (länk).

Besök gärna vår sida på Facebook där du kan utbyta erfarenheter med andra ideella organisationer.

Om ni vill beställa en större mängd böcker, hör av er till angeli [at] medlemsutveckling.se så kan vi ordna ett paketpris.

Beställ boken här

Vi beställde boken till alla våra förtroendevalda i våra kretsstyrelser. Boken är riktigt bra och intresseväckande. Lagom nivå och omfattning, bra mix av teori, praktiska exempel och bilder från verkligheten.

Kyrkans Akademikerförbund, Magnus Gissler
Rekrytera nya medlemmar, aktivera dem och också behålla dem är idag en mycket angelägen verksamhet för både stora organisationer och mindre föreningar. Därför kommer den här boken i rättan tid. En mängd råd och tips för medlemsarbetet ges. Boken är pedagogiskt välgjord, tydlig och lättillgänglig.
Lektör Gunnar Lamin recenserar boken Medlemsmodellen, BTJ-häfte 12103007

Man kan absolut använda boken som ett arbetsredskap för att jobba tillsammans med rekrytering. Den ger ett antal aha-upplevelser. Man får praktiska tips om samtalsteknik, det är så lätt att glömma bort intervjufasen och aldrig fråga medlemmarna vad de vill ha ut av ett medlemskap. Sedan gillar jag hur den utmanar våra invanda sätt att tänka och att den uppmuntrar till att ta tillvara på medlemmars engagemang. Det måste inte ske på det sätt som vi presenterar det i dag, det finns nya, attraktiva sätt att vara med och påverka.

Catharina Jonsson, regionsekreterare, Lärarförbundet Vänersborg

Bokbeställning

(260 kr ink moms + porto)

Ange vilken/vilka böcker du önskar beställa:

    Beställer ni fler än 4 böcker, var vänlig och ange godsadress, inte boxadress.