Kontakt

Medarbetare, kontakt & kaffe

Vi jobbar med Medlemsutveckling.se

Angeli Sjöström Hederberg
Angeli Sjöström HederbergGrundare
Angeli Sjöström Hederberg är grundare och ägare till Medlemsutveckling.se och Medlemsmodellen. Hon är samhällsentreprenör, sociolog och författare med en fot i föreningsrörelsen och en i företagandet. Angeli anlitas som föreläsare, utbildare och processledare kring förenings- och ledarutveckling i både Sverige och Europa. Hon är också affärsutvecklare för sociala och kooperativa företag. Angeli har vidareutbildningar inom bla värdegrundad konsultation, retorik, coachning, storytelling, inkluderande mötesmetoder och omvärldsanalys. Hon faciliterar gärna storgruppsmöten med hjälp av Open space, OPERA eller Påverkanstorg. Hennes nyckelord är förändringsarbete, delaktighet och det entreprenöriella förhållningssättet. Angeli driver också företaget ProcessRum.
Annika Sundh Meiling
Annika Sundh MeilingAssocierad konsult
Annika Sundh Meiling är pedagog och Dipl. Uttryckande konstterapeut. Annika har lång erfarenhet av att arbeta med processledning, chefsstöd och grupputveckling. Annika driver eget företag och har erfarenhet av att arbeta med såväl ideella som politiskt styrda organisationer. Det konsultativa förhållningssättet, självpedagogiska metoder och balansen mellan trygghet och utmaning står ofta i fokus. Det är inte ovanligt att bild, musik och poesi blir en del av upplevelsen när Annika leder utbildningar. Annikas nyckelord är personligt ledarskap, bemötande och samtalet.
Klara Rapp
Klara RappAssocierad konsult
Klara Rapp har en lång erfarenhet från fackföreningsrörelsen och idéburen sektor. Hon har lång erfarenhet av medlemsfrågor och har arbetat som ledare och medlemschef under ett drygt decennium. Klara tar uppdrag som processledare, utbildare och organisations-, grupp och ledarutvecklare. Hon är handledare i försvarshögskolans ledarskapsutbildningar Utveckling av grupp och ledare (UGL) och Utvecklande ledarskap (UL) samt har vidareutbildat sig i praktisk pedagogik, The humant element, Executive Management, indirekt ledarskap och konflikthantering. Klaras ledord är mod, nyfikenhet och engagemang.
Marlene Wåhlstedt
Marlene WåhlstedtSamarbetande konsult
Marlene är utbildad socialantropolog och har en bakgrund från civila samhället och offentlig sektor som bland annat förbundssekreterare, verksamhetsutvecklare och projektledare. Hon har framförallt arbetat med frågor som rör organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap och ungas delaktighet. Marlene har vidareutbildningar inom organisationssociologi, personligt ledarskap, konflikthantering och grupputveckling. Idag driver hon eget företag och processleder gärna utvecklingsarbeten, grupper och möten. Marlenes nyckelord är utvecklingsledning, förtroendefulla samarbeten och kreativ idéutveckling.
Marcus Dahlberg
Marcus DahlbergSamarbetande konsult
Marcus Dahlberg är ekonomie magister i företagsekonomi med inriktning mot organisation och management. Marcus har under femton år arbetat i ideella organisationer och har ofta anlitas i utvärderingar, utredningar och organisationsanalyser. Marcus håller också i utbildningar kring ledning och styrning. Hans nyckelord är utvärdering, ledarskap och utveckling.

Vi älskar kaffe, särskilt i gott sällskap!

Vill du att vi kontaktar dig?

* Obligatoriska fält

Vi tar uppdrag i hela Sverige, såväl som utomlands.

Grundare:

Angeli Sjöström Hederberg
angeli@medlemsutveckling.se
Mobil: 076 313 44 32
@angelihederberg
Facebook.com/medlemsutveckling.se

Våra konsulter

annika[at]medlemsutveckling.se
marlene[at]medlemsutveckling.se
marcus[at]medlemsutveckling.se

Postadress (ej besök)

℅ Hederberg
Västra banvägen 86
184 50 Åkersberga