Webbutbildning kring det rekryterande samtalet

Vår interaktiva webbutbildning ”Så blir vi fler! – det rekryterande samtalet” är skapad ihop med den prisbelönta e-learningbyrån ContentoWassum. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda inom fackförbund och bygger på samtalsmetodiken i vår bok Medlemsmodellen.

Kursen är uppbyggd av av filmer och tankeväckande frågor. Den tar ca 30-40 minuter att slutföra och resulterar i en personlig checklista. Ni kan köpa inloggning för ett visst antal användare eller beställa en licens för hela organisationen.

Gör som bla SRAT, Lärarförbundet och Kommunal. Ta chansen att med små medel ge ett stort antal människor verktyg för att rekrytera och engagera fler!

Kontakta oss på Medlemsutveckling.se så berättar vi mer!

 

”Utbildningen är väldigt träffsäker. Utvärderingar visar klart och tydligt att den stärker våra ombud i deras kontakter med potentiella och befintliga medlemmar. Utbildningen överträffar den förväntade spridningspotentialen och är den insats som i Lärarförbundet överlägset nått flest deltagare på kort tid. En positiv bieffekt är att utbildningen även nått andra målgrupper än den primärt var avsedd för, t.ex. har den fått spridning bland medarbetarna i förbundet.”
Anna Winquist, Utbildningsutvecklare Lärarförbundet

 

Kommentarer från kursdeltagare:
”Bra tips på hur jag kan förenkla rekryteringsarbetet”
”Bra vägledning”
”Peppande”