foreningsportalen 2020-06-09T07:45:26+01:00

Föreningsportalen

digitala utbildningar och stöd för förtroendevalda, aktiva och anställda i civilsamhället.

Logga in till föreningsportalen här

Vill du och din organisation växa?

Utbildningar om styrelsens roller, mötesteknik, hur ni attraherar och behåller medlemmar.

Logga in till föreningsportalen här