Att leda komplexa uppdrag i medlemsstyrda organisationer

Välkomna till en morgon med Susanna Alexius, forskningsledare vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm och Angeli S Hederberg, samhällsentreprenör och grundare till Medlemsutveckling.se.

För den som arbetar med medlems- och engagemangsfrågor trängs ofta höga ambitioner, motstridiga mål och visioner om uppmärksamheten. I takt med att att-göra-listan fylls på och tempot trissas upp kavlar vi upp ärmarna och tar upp jakten på ”det perfekta systemet” där allt gott på något mirakulöst sätt ska kunna genomsyra verksamheten.

-Upplever du att känslan av otillräcklighet ibland tar över?

-Märker du också av otåligheten och övertron på enkla lösningar som genomsyrar vår kultur?

-Vill du med andra utforska hur vi tillsammans kan undvika att orealistisk förhärskande ledarskapsideal bryter ner civilsamhällets ledare?

Den här morgonen får medlemmar i Nätverket för medlemsutveckling möjlighet att tillsammans utforska hur vi kan leda komplexa uppdrag, stå ut med osäkerhet och samtidigt ta tillvara på människors och medlemmars engagemang.

Morgonens gäst är Susanna Alexius, docent i företagsekonomi. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld.

Datum och tid
16 mars kl 08.00-11.00

Plats
Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1, Stockholm

Anmälan
Anmäl dig senast 10 mars till angeli@medlemsutveckling.se (Först till kvarn, begränsat antal platser).

Ladda ner pdf