Samtliga event är kostnadsfria!

 

11 mars kl 8.00-08.55

Utbildningsmixen som ger mest effekt post pandemin

Ta del av konkreta tips om hur din förening kan ta tillvara på digitala, hybrida och fysiska lärmiljöer för att stärka människors kompetens och förmåga att gå från ord till handling.

Webbinariet är ett samarbete mellan Medlemsutveckling.se och Learnify som tillsammans står bakom foreningsportalen.se.

Anmäl dig här

 

16 mars kl 08.00-09.30

Medlemsfokus i en hybrid tid

Författarna till boken Medlemsfokus i en hybrid tid delar med sig av handfasta modeller och medskick som stärker föreningars förmåga att engagera och behålla medlemmar.

 

Anmäl dig här

 

5 april 08.00-10.00

Organisering av ”de andra”

Panelsamtal om hur nya rörelser organiserar sig, hur det etablerade föreningslivet kan bli bättre på att ta tillvara på drivkrafter, hur ni kan stärka samhällsförändring utan att äga allt engagemang och om att samtala med dem som inte tycker som vi utan att för den delen rucka på våra värderingar.

 

Anmäl dig här

12 maj 8.00-8.55

Mötesteknik i en hybrid vardag

Träffa andra från föreningslivet och utbyt erfarenheter kring mötesteknik i en hybrid vardag. Få en sneak peek på föreningsportalens senaste kursutbud och påverka framtida produktioner.

Webbinariet är ett samarbete mellan Medlemsutveckling.se och Learnify som tillsammans står bakom foreningsportalen.se.

 

Anmäl dig här

 

   Ladda ner pdf