Publicerat i kkuriren.se den 4 maj 2019 av Hilda Djupenström

Hård insikt kan få föreningarna att blomstra

Föreningsliv De flesta ideella föreningarna kämpar med att locka till sig och behålla medlemmar. I lördags inspirerades kommunens klubbar till att vända fokuset inåt och gräva där de står.

Det talas ofta om att det ideella engagemanget minskar och att detta slår hårdast mot föreningar av olika slag. Så är inte alls fallet, menar samhällsentreprenören Angeli Sjöström Hederberg som föreläste under Katrineholms föreningskonferens.
– Studier visar att svensken lägger lika mycket tid på ideellt engagemang idag som de senaste decennierna. Det kan vara en smärtsam insikt att svårigheten med att nå nya inte har med unga människors ointresse att göra utan att man som förening inte är tillräckligt relevanta. Men när vi inser att intresset finns kan man fundera på hur föreningen blir en plattform för att ta vara på engagemanget, förklarar hon.
Ett sätt kan vara att ta vända blicken inåt och våga gräva där man står.

– Föreningsmänniskor är ofta upptagna med att motivera och inspirera andra, men om man tänker mer på hur man själv håller sig inspirerad så kommer det att smitta av sig. Man kan fråga sig om man själv uppskattar att gå på årsmötet och om svaret är nej, fundera på vad man kan göra för att det ska bli roligt.
Angeli Sjöström Hederberg betonar vikten av samverkan föreningar emellan i rekryteringssyfte. En annan framgångsfaktor är enligt henne att ha många olika sätt för medlemmar att engagera sig, som inte kräver att man först sätter sig i en styrelse.

– Vi måste sänka tröskeln till föreningslivet, avslutar hon.
På plats fanns förutom kommunens föreningsservice, som arrangerade evenemanget, representanter från olika föreningar och bland dem var flera positivt överraskade av konferensens innehåll.