“If it’s about them, don’t do it without them”

Vi möter Sara Stigzelius, nationell samordnare i medlemsfrågor på Rädda barnen, som delar med sig av organisationens nya verksamhetsutvecklingsprocess. Sara berättar om den strategiska förflyttning som pågår mot en mer medskapande verksamhet lokalt. Hur jobbar Rädda barnen med att ge kontrollen till gräsrötterna? Vilket motstånd uppstår när gamla strukturer möter nya arbetsformer? Och hur inkluderas medlemsrörelsen i förändringsarbetet?

Behålla – det nya sättet att bli fler?

Medlemsutvecklings grundare Angeli S Hederberg delar med sig av sina personliga reflektioner efter femton år som strategiskt stöd i medlemsfrågor.

Anmälan senast 5/10 till angeli@medlemsutveckling.se
Medlemmar får skicka två pers kostandsfritt. Extra platser går att köpa för 595:) ex moms.

Ladda ner pdf