rattvis_representation_20163Hur kan valberedningar, personal och aktiva jobba medvetet med inkludering och rättvis representation?