Gör ni rätt saker eller bara saker på rätt sätt?

Medlemstapp, generationsväxlingar och en föränderlig omvärld har gjort att föreningslivet sedan ett par år satt rekrytering och aktivering av medlemmar högt på agendan. Många satsar stora mängder av resurser på medlemsutvecklingsarbetet. Men gör ni rätt saker?

Under vårens träffar vill vi att ni vågar ställa er de de tuffa frågorna:

  • Har ni hamnat i kampanjfällan?
  • Är det brandkårsutryckning snarare än strategiskt arbete?
  • Springer alla i organisationen på olika bollar?
  • Använder ni medlemmarnas pengar på ett vettigt sätt?
  • Ger era satsningar ett bestående och hållbart resultat?

Med hjälp av erfarna utvärderingskonsulter kommer vi få konkreta verktyg för att mäta arbetet med medlemsutveckling. Under interaktiva former får vi dela erfarenheter och ringa in konkreta förbättringsområden.

Stockholm: 12 mar 2013
Göteborg: 13 mar 2013
Malmö: 15 mar 2013

Tider: 07.30-09.30
Lokal meddelas senare

Ladda ner pdf»