Nu lanserar vi Sveriges första nätverk för dig som har strategiskt ansvar för medlemsutvecklingsfrågor i en ideell organisation. Syftet med nätverket är att skapa mötesplatser över branschgränser, ta del av metoder och utbyta goda exempel. Ett medlemskap ger dig och din organisation workshops, webinars och individuella konsultationer. Läs mer här!