Temat är Engagera mera! Hur kan vi rekrytera och introducera frivilliga? Hur kan vi arbeta för att hitta nya frivilliga och motivera dem?  Läs mer här