Generationsväxlingar, tidsbrist och nya synsätt på engagemang kräver nya arbetsformer. Angeli Sjöström hjälper fackförbundet SRAT/Hälsoakademikerna att tänka nytt. Läs artikeln i SRAT-tidningen här