Fackförbund använder Angeli Sjöström för att jobba smartare

//Fackförbund använder Angeli Sjöström för att jobba smartare

Generationsväxlingar, tidsbrist och nya synsätt på engagemang kräver nya arbetsformer. Angeli Sjöström hjälper fackförbundet SRAT/Hälsoakademikerna att tänka nytt. Läs artikeln i SRAT-tidningen här

2011-06-07T14:46:24+01:00