Vi skriver veckans reflektion för LRF Västernorrland. Temat är medlemskap, engagemang och om vikten att som förtroendevald Våga Fråga. Läs mer här