Angeli Sjöström och Margaretha Elleby leder affärsutvecklingsprojektet Mod Passion och medverkar i Region Skånes broschyr kring resultaten. Läs broschyren här