Utbildar Studieförbundet Vuxenskolans utbildare

//Utbildar Studieförbundet Vuxenskolans utbildare

SV anlitar Angeli Sjöström i train the trainer koncept där hon utvecklar utbildarnas förmåga att stötta ideella organisationer i att rekrytera och engagera fler.

2012-01-13T00:29:25+01:00