SV anlitar Angeli Sjöström i train the trainer koncept där hon utvecklar utbildarnas förmåga att stötta ideella organisationer i att rekrytera och engagera fler.