Angeli Sjöström, Medlemsutveckling.se, har tillsammans med Niklas Hill, Trinambai Consulting, skrivit boken som tar ett helhetsgrepp om medlemsfrågorna i en ideell organsiation. Beställ boken här www.medlemsmodellen.se