När Sensus och Folkbildningsrådet vill göra ett digitalt studiematerial kring medlemsutvecklingsfrågor anlitas Angeli Sjöström. I april lanseras den öppna lärresursen. Håll utkik här på vår hemsida!