Projekt för Sensus och Folkbildningsrådet

//Projekt för Sensus och Folkbildningsrådet

När Sensus och Folkbildningsrådet vill göra ett digitalt studiematerial kring medlemsutvecklingsfrågor anlitas Angeli Sjöström. I april lanseras den öppna lärresursen. Håll utkik här på vår hemsida!

2011-06-07T14:46:54+01:00