Angeli hjälper Unicef Sverige att under våren ta fram en strategi för lokal opinionsbildning.