Webbkurs

Webbutbildning kring det rekryterande samtalet

Vi erbjuder fackliga organisationer den interaktiva webbutbildningen ”Så blir vi fler! – det rekryterande samtalet”. Kursen är framtagen med byrån ContentoWassum och bygger på den medlemsrekryterande samtalsmetodiken i vår bok Medlemsmodellen. Utbildningen är skapad för förtroendevalda inom fackförbund.

Kursen är 30 minuter lång, interaktiv och fylld av filmer och tankeväckande frågor. Utbildningen ger ert förbund en gemensam samtalsmetod för att nå ut till fler.

Ni kan köpa inloggning för ett visst antal användare, eller en licens för hela organisationen.

Kursen bygger på den webbutbildning vi tagit fram åt Lärarförbundets och som har utsetts till en av fem finalister i Swedish learning awards 2014.

Läs om tävlingen här: www.swedishlearningawards.se

 

Kontakta oss på medlemsutveckling.se så berättar vi mer!

 

”Utbildningen är väldigt träffsäker. Utvärderingar visar klart och tydligt att den stärker våra ombud i deras kontakter med potentiella och befintliga medlemmar. Utbildningen överträffar den förväntade spridningspotentialen och är den insats som i Lärarförbundet överlägset nått flest deltagare på kort tid. En positiv bieffekt är att utbildningen även nått andra målgrupper än den primärt var avsedd för, t.ex. har den fått spridning bland medarbetarna i förbundet.”
Anna Winquist, Utbildningsutvecklare Lärarförbundet

 

Kommentarer från kursdeltagare:
”Bra tips på hur jag kan förenkla rekryteringsarbetet”
”Bra vägledning”
”Peppande”