Upplägg

Anpassade upplägg

Ni väljer själva omfattningen på vår insats. Vi har uppdrag som sträcker sig från korta seminarier till flerårslånga processer.
Tillsammans hittar vi ett upplägg som passar er!

Vårt arbete utgår från Medlemsmodellens åtta steg som du kan läsa om här.

 

Inspiration och utbildning

Vi kommer gärna ut på temadagar, kurser och årsmöten.

 • Inspirationsföreläsningar

 • Halvdagsworkshop

 • Heldagsutbildning

 • Ledarstöd/konsultation/uppföljning


Längre utvecklingsinsatser

Vi kan också arbeta tillsammans i längre processer.

 • Verksamhetsutveckling

 • Omvärldsanalys

 • Styrelse- och organisationsutveckling

 • Generationsväxlingen

 • Utbildningsmaterial

 • Utvärderingar

 • Mötesfacilitering

 • Projektledning

Tveka inte att kontakta oss för en diskussion om ett upplägg som passar er!