Konceptet 2018-03-29T00:55:44+00:00

Konceptet

Modellen, upplägg och metoder

Våra utgångspunkter

Vår åttastegsmodell

Vi har skrivit Sveriges första bok om hur idéburna organisationer kan rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Medlemsmodellen är en storsäljare och innehåller åtta steg som beskrivs nedan. Vi erbjuder en rad insatser på varje steg, men kan också genomföra kortare inspirationsföreläsningar som ger er en introduktion till helheten.

Nyfiken på att veta mer? Beställ boken här»

Nu får vi allt fler strategiska uppdrag,            så här jobbar vi!

Anpassade upplägg

Ni väljer själva omfattningen på vår insats. Vi har uppdrag som sträcker sig från korta seminarier till flerårslånga processer. Tillsammans hittar vi ett upplägg som passar er!

Inspiration och utbildning

Vi kommer gärna ut på temadagar, kurser och årsmöten.

 • Inspirationsföreläsningar

 • Halvdagsworkshop

 • Heldagsutbildning

 • Ledarstöd/konsultation/uppföljning

Längre utvecklingsinsatser

Vi kan också arbeta tillsammans i längre processer.

 • Ledarstöd/konsultation/uppföljning

 • Omvärldsanalys

 • Styrelse- och organisationsutveckling

 • Generationsväxlingen

 • Utbildningsmaterial

 • Utvärderingar

 • Mötesfacilitering

 • Projektledning

Tveka inte att kontakta oss för en diskussion om ett upplägg som passar er!

Metoder

Vi utgår från egna erfarenheter, beprövade metoder och forskning. Våra insatser bygger på upplevelsebaserat lärande, inkludering och dialogtekniker. Vår styrka är att vi skapar ett klimat för kreativitet och kunskapsutbyte.

Metoder för erfarenhetsutbyte och lärande: 

 • Reflekterande team

 • Forumteater

 • Rollspel

 • Grupphandledning

 • Dilemmacoaching

 • One-to-one möten

 • Videoinspelning med feedback

 • Collage och vernissage

 • Värderingsövningar

 • Åtagandekontrakt

 • Fira-framgång-spelet

Demokratiska mötesmetoder:

 • Framtidsverkstad

 • Open Space

 • Cafépedagogik

 • Idégenerering

 • Påverkanstorg