Konceptet

Vi utgår från Medlemsmodellens åtta steg

 

Våra utgångspunkter

Förhållningssättet innebär att diskutera motstånd, föreställningar och valda sanningar kring värvning och engagemang. Hur skapas en kultur där aktiva ser medlemsarbetet som en naturlig del av sitt uppdrag? Vilken intern syn har ni på medlemmarna: är de en tillgång eller till besvär? Hur kommer ni förbi rekryteringsmotstånd och valda sanningar?

Metoderna handlar om handfasta och begripliga tekniker för att utveckla det rekryterande samtalet, det aktiva lyssnande, argumentationen och förmågan att hantera besvärliga invändningar. Målet är att leverera användbara verktyg som kan användas av deltagarna direkt.

Strategier är nödvändiga för att er organsiation ska få ett helhetsgrepp om medlemsfrågorna och inte hantera dem ad hoc från er övriga verksamhet. Medlemsmodellen och dess åtta steg är en bra grund för er medlemsstrategi.

Vår åttastegsmodell

Tillsammans med Trinambai Consulting har vi skrivit Sveriges första bok om hur idéburna organisationer kan rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Medlemsmodellen innehåller en åttasteg som beskrivs i nedan. Vi erbjuder en rad insatser på varje steg, men kan också genomföra kortare inspirationsföreläsningar som ger er en introduktion till helheten.

  • Reflektera (förankra medlemsarbetet och bli överens om organisationens grundläggande uppdrag)

  • Analysera (se över era föreställningar och få in mångfaldsaspekten när ni definierar vem som är er medlem)

  • Attrahera (prata med era målgrupper och ta reda på vad de förväntar sig av er)

  • Rekrytera (utveckla er samtalsteknik och förmåga att våga fråga)

  • Introducera (säkerställ att ni tar emot nya medlemmar och aktiva på ett framgångsrikt sätt)

  • Hantera (bemöt kritik och utträden professionellt och använd feedback i organisationsutvecklingen)

  • Aktivera (skapa strukturer och mötesformer som främjar alla sorters engagemang)

  • Utvärdera (säkerställ att ni utvärderar, följer upp och överlämnar medlemsarbetet på rätt sätt)

Nyfiken på att veta mer? Beställ boken här.


 

Nu får vi allt fler strategistödsuppdrag, så här jobbar vi!

 
medlemsstrategi