Konceptet

Vi utgår från Medlemsmodellen

 

Våra utgångspunkter

Förhållningssättet innebär att vi synliggör och diskuterar era föreställningar, motstånd och valda sanningar kring värvning och engagemang. Vi tror inte på snabba lösningar i en svartvit värld, utan ser medlemsarbetet som en process i en värld fylld av gråskalor.

Metoderna bygger på en mix av teori och upplevelsebaserat lärande. Normkreativitet och inkludering genomsyrar allt vi gör. Målet är att ni ska få med er handfasta verktyg att använda direkt.

Strategier är nödvändiga för att er organsiation ska få ett helhetsgrepp om medlemsfrågorna och inte hantera dem ad hoc från er övriga verksamhet. Medlemsmodellen och dess åtta steg är en bra grund för er medlemsstrategi.

Vår åttastegsmodell

Vi har skrivit Sveriges första bok om hur idéburna organisationer kan rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Medlemsmodellen är en storsäljare och innehåller åtta steg som beskrivs nedan. Vi erbjuder en rad insatser på varje steg, men kan också genomföra kortare inspirationsföreläsningar som ger er en introduktion till helheten.

 

  • Reflektera (förankra medlemsarbetet och bli överens om organisationens grundläggande uppdrag)

  • Analysera (se över era föreställningar och få in mångfaldsaspekten när ni definierar vem som är er medlem)

  • Attrahera (prata med era målgrupper och ta reda på vad de förväntar sig av er)

  • Rekrytera (utveckla er samtalsteknik och förmåga att våga fråga)

  • Introducera (säkerställ att ni tar emot nya medlemmar och aktiva på ett framgångsrikt sätt)

  • Hantera (bemöt kritik och utträden professionellt och använd feedback i organisationsutvecklingen)

  • Aktivera (skapa strukturer och mötesformer som främjar alla sorters engagemang)

  • Utvärdera (säkerställ att ni utvärderar, följer upp och överlämnar medlemsarbetet på rätt sätt)

Nyfiken på att veta mer? Beställ boken här.

Nu får vi allt fler strategiska uppdrag, så här jobbar vi!

medlemsstrategi