Hur kan vi rekrytera, aktivera & behålla medlemmar i en hybrid tid?

Samtala med andra i föreningslivet om det nya landskapet där vi ska nå ut och nå in i en tid av digifysiska mötesplatser och arbetsformer.

Anmäl dig här »