Om oss 2019-02-20T07:50:59+00:00

Vi jobbar med Medlemsutveckling.se

Angeli Sjöström Hederberg
Angeli Sjöström HederbergGrundare
Angeli Sjöström Hederberg är grundare och ägare till Medlemsutveckling.se och Medlemsmodellen. Hon är en välanlitad utbildare och processledare kring organisationsutveckling, engagemangsfrågor och värderingsstyrt ledarskap i både Sverige och Europa. Angeli är personalvetare med inriktning mot organisationssociologi och har vidareutbildningar inom bla värdegrundad konsultation, retorik, coachning, storytelling och omvärldsanalys. Angeli har en tvådelad bakgrund med en fot i småföretagandet och en fot i fackföreningsrörelsen. Hennes nyckelord är förändringsarbete, delaktighet, nätverkande och det entreprenöriella förhållningssättet. Angeli driver också företaget ProcessRum.
Annika Sundh Meiling
Annika Sundh MeilingAssocierad konsult
Annika Sundh Meiling är pedagog och Dipl. Uttryckande konstterapeut. Annika har lång erfarenhet av att arbeta med processledning, chefsstöd och grupputveckling. Annika driver eget företag och har erfarenhet av att arbeta med såväl ideella som politiskt styrda organisationer. Det konsultativa förhållningssättet, självpedagogiska metoder och balansen mellan trygghet och utmaning står ofta i fokus. Det är inte ovanligt att bild, musik och poesi blir en del av upplevelsen när Annika leder utbildningar. Annikas nyckelord är personligt ledarskap, bemötande och samtalet.
Marcus Dahlberg
Marcus DahlbergAssocierad konsult
Marcus Dahlberg är ekonomie magister i företagsekonomi med inriktning mot organisation och management. Marcus har under femton år arbetat i ideella organisationer och är idag managementkonsult på Nethouse. Marcus anlitas ofta i utvärderingar, utredningar och organisationsanalyser. Han håller också i utbildningar kring ledning och styrning. Marcus nyckelord är utvärdering, ledarskap och utveckling.
Marlene Wåhlstedt
Marlene WåhlstedtAssocierad konsult
Marlene är utbildad socialantropolog och har en bakgrund från civila samhället och offentlig sektor som bland annat förbundssekreterare, verksamhetsutvecklare och projektledare. Hon har framförallt arbetat med frågor som rör organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap och ungas delaktighet. Marlene har vidareutbildningar inom organisationssociologi, personligt ledarskap, konflikthantering och grupputveckling. Idag driver hon eget företag och processleder gärna utvecklingsarbeten, grupper och möten. Marlenes nyckelord är utvecklingsledning, förtroendefulla samarbeten och kreativ idéutveckling.

Vi älskar kaffe, särskilt i gott sällskap!

Vill du att vi kontaktar dig?

* Obligatoriska fält

Möteslokaler finns centralt i Stockholm och Lund.

Vi tar uppdrag i hela Sverige, såväl som utomlands.

Grundare:

Angeli Sjöström Hederberg
angeli@medlemsutveckling.se
Mobil: 076 313 44 32
@angelihederberg
Facebook.com/medlemsutveckling.se

Våra konsulter

camilla[at]medlemsutveckling.se
annika[at]medlemsutveckling.se
marlene[at]medlemsutveckling.se
marcus[at]medlemsutveckling.se

Postadress (ej besök)

℅ Hederberg
Västra banvägen 86
184 50 Åkersberga