Metoder

Våra metoder

Vi utgår från egna erfarenheter, studier och forskning i vårt arbete.
Arbetssättet under våra utbildningar och workshops bygger på upplevelsebaserat lärande.
Vår styrka är att vi skapar ett klimat för kreativitet och kunskapsutbyte.

Metoder för erfarenhetsutbyte och lärande:

 • Reflekterande team

 • Forumteater

 • Rollspel

 • Grupphandledning

 • Dilemmacoaching

 • One-to-one möten

 • Videoinspelning med feedback

 • Collage och vernissage

 • Värderingsövningar

 • Åtagandekontrakt

 • Fira-framgång-spelet

Demokratiska mötesmetoder:

 • Framtidsverkstad

 • Open Space

 • Cafépedagogik

 • Idégenerering

 • Påverkanstog 

Nu får vi allt fler strategistödsuppdrag, så här jobbar vi!

 
medlemsstrategi