Metoder

Våra metoder

Vi utgår från egna erfarenheter, beprövade metoder och forskning. Våra insatser bygger på upplevelsebaserat lärande, inkludering och dialogtekniker. Vår styrka är att vi skapar ett klimat för kreativitet och kunskapsutbyte.

Metoder för erfarenhetsutbyte och lärande:

 • Reflekterande team

 • Forumteater

 • Rollspel

 • Grupphandledning

 • Dilemmacoaching

 • One-to-one möten

 • Videoinspelning med feedback

 • Collage och vernissage

 • Värderingsövningar

 • Åtagandekontrakt

 • Fira-framgång-spelet

Demokratiska mötesmetoder:

 • Framtidsverkstad

 • Open Space

 • Cafépedagogik

 • Idégenerering

 • Påverkanstog


Nu får vi allt fler strategiuppdrag och så här jobbar vi!

medlemsstrategi