Kunder

Här följer ett urval av våra kunder.

Läs referenser här»

 • Akademikerutbildning
 • Akademikerförbundet SSR
 • Amnesty Sweden
 • CISV Sweden
 • Frivilligorganisationernas insamlingsråd
 • Förbundet Sveriges arbetsterapeuter
 • Föreningen för utvecklingsfrågor
 • Handelshögskolans studentkår i Göteborg
 • HSO Blekinge
 • IF Metall
 • Korpen
 • Kommunal
 • Kyrkans akademikerförbund
 • Legitimerade sjukgymnasters förbund

 • LSU
 • LRF Ungdom
 • Lärarförbundet
 • LRF nationellt, regionalt och lokalt
 • Linköpings teknologkårer
 • Lunds samhällsvetarkår
 • Medicinestuderandes förbund
 • Naturvetarna
 • Nätverket Rena kläder
 • Reumatikerförbundet
 • Röda Korset
 • Riksförbundet HjärtLung
 • Riksorganisationen unga musikanter
 • RFSU

 • SRAT
 • Sensus
 • SLIF
 • Sveriges ingenjörer
 • Sveriges läkarförbund
 • Sveriges psykologförbund
 • Svenska arbetarsångarförbundet
 • Svenska Freds- och skiljedomsföreningen
 • Sveriges Förenade Studentkårer
 • Studieförbundet vuxenskolan
 • Sveriges tandläkarförbund
 • Synskadades riksförbund
 • Unga synskadade
 • Unicef Sverige
 • Vi Unga