Konsulter

Vi jobbar med Medlemsutveckling.se

 

Angeli Sjöström Hederberg, Grundare

Angeli Sjöström Hederberg är grundare och ägare till Medlemsutveckling.se och Medlemsmodellen. Hon är en välanlitad utvecklingskonsult och inspiratör kring organisationsutveckling, demokratifrågor och entreprenörskap i både Sverige och Europa. Angeli är personalvetare med inriktning mot organisationssociolog och har vidareutbildningar inom bla värdegrundad konsultation, retorik, coachning, storytelling och omvärldsanalys. Angeli har en tvådelad bakgrund med en fot i småföretagandet och en fot i fackföreningsrörelsen. Hennes nyckelord är förändringsarbete, delaktighet, nätverkande och det entreprenöriella förhållningssättet. Angeli driver också företaget ProcessRum.


camillaCamilla Ländin, Associerad konsult

Camilla Ländin har en fil mag i samhällsvetenskap vid Lunds universitet och har byggt på med arbetsrätt, ledarskapsutbildningar och kurser i grupputveckling och kommunikation. Hon arbetar gärna med metoder som sätter igång processer och har lång erfarenhet av arbete som processledare och förändringsledare. Som organisationskonsult sedan 1999 fokuserar Camilla på utveckling av grupper och team. Camilla var under ett antal år verksamhetschef i en idéburen organisation och har därför stor erfarenhet av den rollen. Camilla driver eget företag och är även författare till boken Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga. Kommunikation, engagemang och resultat är viktiga nyckelord för Camilla..


Annika Sundh

Annika Sundh, Associerad konsult

Annika Sundh är pedagog och Dipl. Uttryckande konstterapeut. Annika har lång erfarenhet av att arbeta med processledning, chefsstöd och grupputveckling. Annika driver eget företag och har erfarenhet av att arbeta med såväl ideella som politiskt styrda organisationer. Det konsultativa förhållningssättet, självpedagogiska metoder och balansen mellan trygghet och utmaning står ofta i fokus. Det är inte ovanligt att bild, musik och poesi blir en del av upplevelsen när Annika leder utbildningar. Annikas nyckelord är personligt ledarskap, bemötande och samtalet.


Marcus DahlbergMarcus Dahlberg, Nätverkande konsult

Marcus Dahlberg är ekonomie magister i företagsekonomi med inriktning mot organisation och management. Marcus har under femton år arbetat i ideella organisationer och är idag managementkonsult på Nethouse. Marcus anlitas ofta i utvärderingar, utredningar och organisationsanalyser. Han håller också i utbildningar kring ledning och styrning. Marcus nyckelord är utvärdering, ledarskap och utveckling.


marlene-utvecklingsbyranMarlene Wåhlstedt,

Associerad konsult

Marlene är utbildad socialantropolog och har en bakgrund från civila samhället och offentlig sektor som bland annat förbundssekreterare, verksamhetsutvecklare och projektledare. Hon har framförallt arbetat med frågor som rör organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap och ungas delaktighet. Marlene har vidareutbildningar inom organisationssociologi, personligt ledarskap, konflikthantering och grupputveckling. Idag driver hon eget företag och processleder gärna utvecklingsarbeten, grupper och möten. Marlenes nyckelord är utvecklingsledning, förtroendefulla samarbeten och kreativ idéutveckling.